WO2-oorlogsbronnen (Netwerk Oorlogsbronnen)

Oorlogsbronnen van 100 organisaties zijn onderdeel van oorlogsbronnen.nl/zoeken. Er staan nu ruim 10.000.000 WO2-bronnen in de WO2-zoekmachine. Het Netwerk Oorlogsbronnen (NOB) heeft tot doel eindgebruikers wegwijs te maken in de fysiek verspreide bronnen, en doet dat onder meer via de Collectieportal. Er wordt gebouwd aan een verbeterde digitale toegang tot de Nederlandse collectie over de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust, in het toenmalige Koninkrijk der Nederlanden

Archief Delegatie Conferentie Washington, 1921-1922 (Nationaal Archief)

Het archief van de Delegatie Conferentie Washington, 1921-1922 bevat minuten van politieke rapporten en ingekomen telegrammen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, dossiers betreffende de vlootpolitiek van de vijf grote mogendheden en Nederland, diverse memoranda en rapporten betreffende de politieke en militaire situatie in China, de Sovjet-Unie en de Pacific. Tenslotte aantekeningen van een onderhoud met het Amerikaanse delegatielid Root over het vijfmogendheden- (1921) en het negenmogendhedenverdrag (1922).

Archief Delegatie Conferentie Washington

Archief Ambassade en Consulaten Italië, 1943-1974 (Nationaal Archief)

Het archief Ambassade en Consulaten Italië, 1943-1974 bevat agenda’s van ingekomen en uitgaande stukken; stukken m.b.t. de organisatie; protocollaire aangelegenheden (o.a. koninklijke bezoeken); juridische aangelegenheden (o.a. oorlogsrecht); internationaal privaatrecht (o.a. Unidroit); verbetering van (lucht)havens; luchtvaart; economische betrekkingen; in- en uitvoer; industrie; werving arbeidskrachten; culturele aangelegenheden (kernenergie, ruimtevaart, monumentenzorg).
Verder zijn er veel stukken betreffende de binnenlandse politieke ontwikkelingen, de buitenlandse betrekkingen en samenwerking met internationale organisaties (o.a. EGKS, EURATOM, EEG, VN, WEU, NAVO).

Archief Ambassade en Consulaten Italië

Bronnen tot de geschiedenis van den Levantschen handel, 1590-1826 (Huygens ING)

Bronnenuitgave met betrekking tot de geschiedenis van de handel van de Republiek der Verenigde Nederlanden met het oostelijk deel van het Middellandse-Zeegebied, 1590-1826.

Bronnen tot de geschiedenis van den Levantschen handel