Archief Alting, 1596-1800 (Nationaal Archief)

Willem Arnold Alting was van 1780 tot 1796 gouverneur-generaal van de VOC. Zijn archief bestaat uit documenten die handelen over de VOC in Azië, waarbij de nadruk ligt op de periode 1750-1800. Het gaat onder andere om instructies, verhandelingen van gouverneurs, verdragen en correspondentie met de Heren XVII. Ook zijn er stukken over handelsposten, de relatie met de Engelsen en de financiën van de VOC. Een deel van de stukken behoort tot slot toe aan Nicolaus Engelhard, die gehuwd was met de dochter van Alting.

Archief Alting