Dutch Prize Papers, 1652-1815 (Huygens ING)

Britse kapers maakten in de 17e en 18e eeuw vele vijandelijke schepen buit. De documenten die zij op die gekaapte schepen vonden, liggen nu zo’n 300 jaar in de National Archives in Londen. Ongeveer een kwart van die Prize Papers is afkomstig van Nederlandse schepen. De collectie bevat niet alleen scheepsjournalen, ladingoverzichten, rekeningen, plantagelijsten en ondervragingen van bemanningsleden, maar ook vele duizenden zakelijke en particuliere brieven. De brieven zijn uit alle lagen van de samenleving afkomstig en vormen een ongekend inkijkje in het dagelijkse leven van gewone mensen De collectie bevat naast papieren erfgoed ook diverse textielstalen en zelfs enkele sieraden. Ongeveer 140.000 gescande pagina’s van voornamelijk Nederlandse schepen zijn online toegankelijk vanaf 21 juni 2019.


Dutch Prize Papers

Contactpersoon: Jelle van Lottum

Database veldonderzoek in Oosterschelde en Westerschelde, wrak Brits oorlogsschip HMS Valentine (DANS)

ADC Maritiem heeft een bureauonderzoek en een inventariserend veldonderzoek opwaterfase uitgevoerd in het kader het project vooroeververdediging cluster 3 (VOV3). Op tien locaties in de Oosterschelde en de Westerschelde werd granulair materiaal (bv. staalslakken of breuksteen, etc) gestort en op sommige locaties werd geotextiel op de kreukelberm van de vooroevers aangebracht. Voor het wrak van het Britse oorlogsschip HMS Valentine in het plangebied Nieuwe Neuzenpolder, dat op 15 mei 1940 tot zinken werd gebracht, adviseert ADC Maritiem een aanvullende bureaustudie om inzicht te krijgen op de archeologische waarde van dit wrak. Afhankelijk van deze waarde zal een managementplan gemaakt moeten worden voor behoud van deze locatie in het kader van de voorgenomen werkzaamheden. Besluitvorming over dit wrak zal in overleg met de contactpersoon voor archeologie in de gemeente Terneuzen en het SCEZ moeten worden genomen.

Database veldonderzoek in Oosterschelde en Westerschelde, HMS Valentine

Archief Brodhead, 1631-1781 (Nationaal Archief)

De collectie Brodhead bestaat uit ondertekende brieven en documenten van marine/admiraliteitscommandanten, stadhouders en bestuurders betreffende administratieve aangelegenheden gerelateerd aan de oorlogen van de Republiek met Spanje, Frankrijk en Engeland, afkomstig uit de archieven van de Admiraliteiten van Zeeland, Rotterdam en Amsterdam.

Archief Brodhead

Bronnen voor de economische geschiedenis van het Beneden-Maasgebied, 1104-1534 (Huygens ING)

Deze bronnenuitgave bevat gegevens over de economische bedrijvigheid over en langs de Rijn, Lek, Waal, Maas en Merwede in de 12e tot en met de 16e eeuw, over de handel en nijverheid in Nederlandse steden en dorpen die met deze rivieren waren verbonden en over de handel van het rivierengebied met Frankrijk, Engeland en de Hanzesteden. De bronnen bestaan onder meer uit oorkonden, akten, brieven en rekeningen.

Bronnen voor de economische geschiedenis van het Beneden-Maasgebied

Bronnenuitgave briefwisseling Willem III en Hans Willem Bentinck, 1656-1702 (Huygens ING)

Willem III van Oranje was van 1672 tot aan zijn dood in 1702 stadhouder van Holland, Zeeland, Utrecht, Gelderland en Overijssel en daarnaast vanaf 1689 koning van Engeland. Hans Willem Bentinck was de rechterhand van Willem III en vervulde zowel in de Republiek als in Engeland diverse belangrijke functies. In deze bronnenuitgave staat de briefwisseling van en tussen beide heren centraal, waarin onder meer gegevens te vinden zijn over de aanloop naar de invasie in Engeland van 1688.

Bronnenuitgave briefwisseling Willem III en Hans Willem Bentinck

Archief Price Papers, 1700-1900 (Nationaal Archief)

De Price Papers van de High Court of Admirality over de periode 1776-1797 bevatten inbeslaggenomen documenten afkomstig van door de Engelsen buitgemaakte Nederlandse koopvaardij- en oorlogsschepen. Een inventaris, alsmede een index met daarin vermeld de namen van de veroverde schepen, de naam van de bewindvoerder c.q. eigenaar van het schip, het jaar van verovering en eventuele opmerkingen, maakt deel uit van dit archief op microfilm.

Archief Price Papers

Archief Colterman, 1664-1701 (Nationaal Archief)

Het archief bevat ambtelijke stukken van Gerard Colterman met betrekking tot zijn werkzaamheden als gedeputeerde in het Admiraliteitscollege van Amsterdam gedurende de Tweede Engels-Nederlandse Zeeoorlog: brieven, stukken over de oorlogsvloot (equipage en aanbouw), stukken van inspectiereizen en rapporten over strijd op zee tegen de Engelsen. Verder zijn er stukken aan hem als afgevaardigde namens Holland in de Staten-Generaal gedurende 1667-1670, waaronder brieven. Van Cornelis Colterman zijn er enkele ambtelijke stukken als lid van Gecommitteerde raden van het Zuiderkwartier van Holland, 1698-1701.

Archief Colterman