Archief Ambassade Congo-Kinshasa, 1950-1974 (Nationaal Archief)

De archieven van de Nederlandse Ambassade en Vice-Consulaten in Congo-Kinshasa, 1950-1974 zijn geordend volgens de archiefcode van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. In het algemeen archief zijn stukken van algemene, organisatorische en protocollaire aard opgenomen. Voorts zijn er stukken aanwezig omtrent juridische aangelegenheden, openbare orde en gezondheidszorg, scheepvaart, luchtvaart, spoorwegen, de economie en de economische betrekkingen van Congo-Kinshasa met het buitenland, sociale kwesties (hulpverlening), culturele aangelegenheden en onderwijs, en de binnenlandse en buitenlandse politiek van Congo-Kinshasa (w.o. de VN-missie ONUC 1961-1963 met bijdrage van Nederlandse militairen en de betrekkingen met internationale organisaties). Het geheim archief bevat verder stukken over de binnenlandse politieke ontwikkelingen in Congo-Kinshasa, de petrochemische industrie, de nationalisatie van buitenlandse bedrijven, de landingsrechten van de KLM en de aanhouding van een Nederlandse journalist.

Archief Ambassade Congo-Kinshasa