Archief Ambassade Zuid-Vietnam, 1946-1974 (Nationaal Archief)

Het archief van de Nederlandse Ambassade in Zuid-Vietnam te Ho Chi Minhstad en te Bangkok, 1946-1974 is geordend volgens de archiefcode van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Het algemene archief bevat stukken van algemene, organisatorische en protocollaire aard. Voorts zijn er stukken aanwezig omtrent juridische aangelegenheden, openbare orde en gezondheidszorg, scheep- en luchtvaart, de economie en de economische betrekkingen van Zuid-Vietnam met het buitenland, sociale kwesties (hulpverlening), culturele aangelegenheden (Nederlandse oorlogsgraven), en de binnenlandse en buitenlandse politiek van Zuid-Vietnam (w.o. de militaire situatie tijdens de Vietnamoorlog en de betrekkingen met internationale organisaties). Het geheime archief bevat verder stukken over de binnenlandse ontwikkelingen, de hulpverlening, het evacueren van ambassadepersoneel, de militaire toestand en de chemische oorlogvoering.

Archief Ambassade Zuid-Vietnam