Archief Ambassade en Consulaten-Generaal Zuid-Afrika, 1955-1974 (Nationaal Archief)

Het archief van de Nederlandse Ambassade in Zuid-Afrika te Pretoria en de Consulaten-Generaal in Zuid-Afrika te Johannesburg en te Kaapstad, 1955-1974  is geordend volgens de archiefcode van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Het algemene archief bevat stukken van algemene, organisatorische en protocollaire aard. Voorts zijn er stukken aanwezig omtrent juridische aangelegenheden, openbare orde en gezondheidszorg, scheep- en luchtvaart, de economie en de economische betrekkingen van Zuid-Afrika met het buitenland, sociale kwesties, culturele en wetenschappelijke aangelegenheden (o.a. Nederlandse oorlogsgraven, ruimteonderzoek en nucleaire ontwikkelingen), en de binnenlandse en buitenlandse politiek van Zuid-Afrika (w.o. de betrekkingen met internationale organisaties). Het geheime archief bevat verder stukken over de binnenlandse politieke ontwikkelingen (protectoraten, apartheidsbeleid, thuislanden), buitenlandse betrekkingen, de defensie en wapenleveranties aan Zuid-Afrika en de relatie van het land met de VN en andere internationale organisaties.

Archief Ambassade en Consulaten-Generaal Zuid-Afrika