Archief Ambassade Verenigd Koninkrijk, 1955-1974 (Nationaal Archief)

Het archief van de Ambassade van het Verenigd Koninkrijk, 1955-1974  bevat materiaal over de politieke toestand in het Verenigd Koninkrijk. Typisch voor een ambassade-archief zijn voorts de stukken over internationale kwesties waarbij het Verenigd Koninkrijk een rol speelde, zoals de dekolonisatie van Afrika, maar ook de visserijgrenzen op de Noordzee en de Atlantische Oceaan.Verder heeft een aanzienlijk deel van het archief betrekking op de nasleep van de Tweede Wereldoorlog, met name de schadeloosstellingen voor vervolging, dwangarbeid, confiscatie en roof. Daarnaast is er de nodige aandacht voor de verhoudingen met de Benelux, de oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS) en verdere Europese integratie en de militaire samenwerking in NAVO-verband tijdens de Koude Oorlog.

Archief Ambassade Verenigd Koninkrijk