Historische kaarten 1500-1824 van Koning George III (British Library)

The British Library heeft 18.000 historische kaarten, prenten en atlassen uit de The Topographical Collection of King George III (1760-1820) aan het publieke domein toegevoegd. Naast kaarten van het Britse rijk, bevat deze collectie ook verschillende kaarten van het Koninkrijk der Nederlanden (op pagina 8)
Historische kaarten George III (British Library)

National Library of Scotland – Map images

Deze overzichtspagina van de nationale bibliotheek van Schotland biedt toegang tot een collectie van duizenden historische kaarten van zowel het Verenigd Koninkrijk als andere landen. Hiernaast zijn er verschillende interactieve kaarten waarmee historische exemplaren over satellietbeelden kunnen worden geplaatst.

National Library of Scotland – Map images

Wreck Database – Forgotten Wrecks (Maritime Archeology Trust)

Deze database bevat ca. 1100 scheepswrakken uit de Eerste Wereldoorlog. Naast een overzichtskaart is per schip ook gedetailleerde informatie beschikbaar. Bovendien zijn van een groot aantal wrakken en vondsten 3D-modellen gemaakt.

Wreck Database – Forgotten Wrecks

Bronnenuitgave Londense dagboeken jhr. ir. O.C.A. van Lidth de Jeude, 1940-1945 (Huygens ING)

Jonkheer Otto Cornelis Adriaan van Lidth de Jeude (1881-1952) was tijdens het interbellum minister van Waterstaat en voorzitter van de Liberale Staatspartij. Daarnaast vervulde hij verschillende nevenfuncties, onder meer bij de koloniale mijnbouwonderneming Billiton Maatschappij. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was hij voorts minister van Oorlog. Zijn Londense dagboeken uit die jaren gaan onder andere over het Nederlandse bedrijfsleven in oorlogstijd, en zijn digitaal raadpleegbaar gemaakt.

Bronnenuitgave Londense dagboeken jhr. ir. O.C.A. van Lidth de Jeude

Archief Consulaat Penzance, 1915-1947 (Nationaal Archief)

Het archief Consulaat Penzance, 1915-1947 bevat uitsluitend scheepsverklaringen die door de kapitein van een Nederlands schip moesten worden opgemaakt en afgegeven aan het Nederlandse consulaat waaronder de betreffende havenstad ressorteerde, ingeval van scheepsschade of een buitengewoon voorval tijdens de reis.

Archief Consulaat Penzance

Archief Delegatie Conferentie Washington, 1921-1922 (Nationaal Archief)

Het archief van de Delegatie Conferentie Washington, 1921-1922 bevat minuten van politieke rapporten en ingekomen telegrammen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, dossiers betreffende de vlootpolitiek van de vijf grote mogendheden en Nederland, diverse memoranda en rapporten betreffende de politieke en militaire situatie in China, de Sovjet-Unie en de Pacific. Tenslotte aantekeningen van een onderhoud met het Amerikaanse delegatielid Root over het vijfmogendheden- (1921) en het negenmogendhedenverdrag (1922).

Archief Delegatie Conferentie Washington