National Library of Scotland – Map images

Deze overzichtspagina van de nationale bibliotheek van Schotland biedt toegang tot een collectie van duizenden historische kaarten van zowel het Verenigd Koninkrijk als andere landen. Hiernaast zijn er verschillende interactieve kaarten waarmee historische exemplaren over satellietbeelden kunnen worden geplaatst.

National Library of Scotland – Map images

Wreck Database – Forgotten Wrecks (Maritime Archeology Trust)

Deze database bevat ca. 1100 scheepswrakken uit de Eerste Wereldoorlog. Naast een overzichtskaart is per schip ook gedetailleerde informatie beschikbaar. Bovendien zijn van een groot aantal wrakken en vondsten 3D-modellen gemaakt.

Wreck Database – Forgotten Wrecks

Bronnenuitgave Londense dagboeken jhr. ir. O.C.A. van Lidth de Jeude, 1940-1945 (Huygens ING)

Jonkheer Otto Cornelis Adriaan van Lidth de Jeude (1881-1952) was tijdens het interbellum minister van Waterstaat en voorzitter van de Liberale Staatspartij. Daarnaast vervulde hij verschillende nevenfuncties, onder meer bij de koloniale mijnbouwonderneming Billiton Maatschappij. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was hij voorts minister van Oorlog. Zijn Londense dagboeken uit die jaren gaan onder andere over het Nederlandse bedrijfsleven in oorlogstijd, en zijn digitaal raadpleegbaar gemaakt.

Bronnenuitgave Londense dagboeken jhr. ir. O.C.A. van Lidth de Jeude

Archief Consulaat Penzance, 1915-1947 (Nationaal Archief)

Het archief Consulaat Penzance, 1915-1947 bevat uitsluitend scheepsverklaringen die door de kapitein van een Nederlands schip moesten worden opgemaakt en afgegeven aan het Nederlandse consulaat waaronder de betreffende havenstad ressorteerde, ingeval van scheepsschade of een buitengewoon voorval tijdens de reis.

Archief Consulaat Penzance

Archief Delegatie Conferentie Washington, 1921-1922 (Nationaal Archief)

Het archief van de Delegatie Conferentie Washington, 1921-1922 bevat minuten van politieke rapporten en ingekomen telegrammen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, dossiers betreffende de vlootpolitiek van de vijf grote mogendheden en Nederland, diverse memoranda en rapporten betreffende de politieke en militaire situatie in China, de Sovjet-Unie en de Pacific. Tenslotte aantekeningen van een onderhoud met het Amerikaanse delegatielid Root over het vijfmogendheden- (1921) en het negenmogendhedenverdrag (1922).

Archief Delegatie Conferentie Washington

Archief Ambassade Verenigd Koninkrijk, 1955-1974 (Nationaal Archief)

Het archief van de Ambassade van het Verenigd Koninkrijk, 1955-1974  bevat materiaal over de politieke toestand in het Verenigd Koninkrijk. Typisch voor een ambassade-archief zijn voorts de stukken over internationale kwesties waarbij het Verenigd Koninkrijk een rol speelde, zoals de dekolonisatie van Afrika, maar ook de visserijgrenzen op de Noordzee en de Atlantische Oceaan.Verder heeft een aanzienlijk deel van het archief betrekking op de nasleep van de Tweede Wereldoorlog, met name de schadeloosstellingen voor vervolging, dwangarbeid, confiscatie en roof. Daarnaast is er de nodige aandacht voor de verhoudingen met de Benelux, de oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS) en verdere Europese integratie en de militaire samenwerking in NAVO-verband tijdens de Koude Oorlog.

Archief Ambassade Verenigd Koninkrijk