Archief BuZa / Verkeers- en Doorvoerconferentie, 1919-1927 (Nationaal Archief)

Het archief BuZa / Verkeers- en Doorvoerconferentie, 1919-1927 bevat stukken over de voorbereidingen voor de conferenties in Barcelona en Genève, notulen en verslagen van de conferenties, nota’s en persoonlijke aantekeningen van de Nederlandse gedelegeerden, resoluties van de Volkenbond, en diverse conceptrapporten met betrekking tot de besproken vraagstukken omtrent de internationale handelspolitiek, vrij verkeer van goederen, spoorverbindingen, scheepvaartrechten en de toegang tot havens.

Archief BuZa / Verkeers- en Doorvoerconferentie