Archief Brodhead, 1631-1781 (Nationaal Archief)

De collectie Brodhead bestaat uit ondertekende brieven en documenten van marine/admiraliteitscommandanten, stadhouders en bestuurders betreffende administratieve aangelegenheden gerelateerd aan de oorlogen van de Republiek met Spanje, Frankrijk en Engeland, afkomstig uit de archieven van de Admiraliteiten van Zeeland, Rotterdam en Amsterdam.

Archief Brodhead

Archief BuZa / Verkeers- en Doorvoerconferentie, 1919-1927 (Nationaal Archief)

Het archief BuZa / Verkeers- en Doorvoerconferentie, 1919-1927 bevat stukken over de voorbereidingen voor de conferenties in Barcelona en Genève, notulen en verslagen van de conferenties, nota’s en persoonlijke aantekeningen van de Nederlandse gedelegeerden, resoluties van de Volkenbond, en diverse conceptrapporten met betrekking tot de besproken vraagstukken omtrent de internationale handelspolitiek, vrij verkeer van goederen, spoorverbindingen, scheepvaartrechten en de toegang tot havens.

Archief BuZa / Verkeers- en Doorvoerconferentie

Archief Consulaat Port Mahon, 1860-1940 (Nationaal Archief)

Het archief van het Consulaat Port Mahon, 1860-1940 bevat onder andere rapporten en statistische overzichten over handel en scheepvaart, in- en uitvoer en douanerechten; registers van aangekomen schepen in de haven van Port Mahon; bemanningslijsten; en stukken betreffende averij opgelopen door Nederlandse schepen.

Archief Consulaat Port Mahon

Archief Ambassade en Consulaten Spanje, 1866-1974 (Nationaal Archief)

Het archief van de Ambassade / Consulaten Spanje, 1866-1974 heeft betrekking op de Nederlandse relaties met Spanje ten tijde van de falangistische dictatuur van generaal Franco. Belangrijke onderwerpen die in dit archief aan bod komen, zijn het scheep- en luchtvaartverkeer tussen Nederland en Spanje en de deelname van het land aan internationale verbanden als de NATO, de OESO en de Europese Economische Gemeenschap.

Archief Ambassade en Consulaten Spanje

Archief van Citters, 1495-1697 (Nationaal Archief)

Het archief Citters bevat de correspondentie van Aernout van Citters. Hij was een diplomatiek gezant in Engeland van 1680-1693 en in Spanje van 1693-1696 met de Staten-Generaal. Het archief omvat ook correspondentie met autoriteiten en particulieren over politieke aangelegenheden, speciaal die ter zee. Daarnaast is er een verzameling stukken over diplomatieke aangelegenheden tot de vijftiende eeuw.

Archief van Citters 

Archief Admiraliteiten / Mels, 1664-1676 (Nationaal Archief)

Dit archief bestaat uit brieven van met name de Admiraliteit van Amsterdam en diverse commandanten uit de jaren 1664-1667. De documenten zijn afkomstig van Gijsbert Mels, die in de periode 1664-1676 commissaris voor de Admiraliteit van Amsterdam in Spanje was.

Archief Admiraliteiten / Mels