Archief Commissie Advies Volkenrechtelijke Vraagstukken, 1911-1940 (Nationaal Archief)

Het archief van het archief van de Commissie van Advies voor Volkenrechtelijke Vraagstukken 1911-1940 bestaat vooral uit stukken aangaande het Volksbondverdrag en diverse vredesconferenties; o.a. de verdragen van Locarno en het Kellogg-verdrag. Ook bevat het archief stukken m.b.t. arbitrage en codificatie, stukken betreffende de bestrijding van terrorisme, zeevaart en luchtoorlog aangelegenheden, en de Schelde kwestie.

Archief Commissie Advies Volkenrechtelijke Vraagstukken