Archief Gezantschap Groot-Brittannië, 1813-1954 (Nationaal Archief)

Het archief bestaat uit in drie gedeelten overgedragen archieven (1813(1913)-1937, 1937-1945 en 1945-1954). De rapporten en verslagen over de Nederlands-Britse betrekkingen en de internationale politiek hebben met name betrekking op de handel en scheepvaart, de koloniën en de handhaving van de neutraliteit. In het archief bevindt zich onder andere een briefwisseling tussen het Gezantschap en het Ministerie van Buitenlandse Zaken (tot ca. 1860) en zijn documenten te vinden met betrekking tot de Britse aanwezigheid op Sumatra en Borneo; de Conferentie van Londen (1830); de Luxemburgse Kwestie (1866); de Boerenoorlogen (1899-1902); de Nederlandse neutraliteit tijdens de Eerste Wereldoorlog (WOI); de Vredesconferentie van Parijs (1918-1920) en de herziening van het Verdrag van 1839; de houding t.o.v. de USSR, Duitsland en de Ierse Vrijstaat; de Spaanse Burgeroorlog; de Nederlandse neutraliteit bij aanvang van de Tweede Wereldoorlog (WOII), september 1939-mei 1940; de Nederlandse regering in ballingschap; Nederlandse oorlogsinspanningen; de dekolonisatie van Indonesië; de verhouding tot Duitsland en lidmaatschap van Nederland van de EGKS en de NAVO.

Archief Gezantschap Groot-Brittannië