Documenten betreffende de buitenlandse politiek van Nederland, 1848-1945 (Huygens ING)

Deze bronnenuitgave behandelt het buitenlandse beleid van Nederland in de periode 1848-1945. Thema’s die de revue passeren zijn onder meer het bestuur in Nederlands-Indië, besprekingen over het beheer van de Rijn, Schelde en Maas, en het handelsbeleid tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog.

Documenten betreffende de buitenlandse politiek van Nederland

Archief Commissie Advies Volkenrechtelijke Vraagstukken, 1911-1940 (Nationaal Archief)

Het archief van het archief van de Commissie van Advies voor Volkenrechtelijke Vraagstukken 1911-1940 bestaat vooral uit stukken aangaande het Volksbondverdrag en diverse vredesconferenties; o.a. de verdragen van Locarno en het Kellogg-verdrag. Ook bevat het archief stukken m.b.t. arbitrage en codificatie, stukken betreffende de bestrijding van terrorisme, zeevaart en luchtoorlog aangelegenheden, en de Schelde kwestie.

Archief Commissie Advies Volkenrechtelijke Vraagstukken