Archief Commissie Waterwegen, 1949-1951 (Nationaal Archief)

Het archief van de Belgisch-Nederlandse Bijzondere Commissie voor de Waterwegen en Havenproblemen bevat materiaal over onder meer een onderzoek naar de financiële gevolgen van een nieuwe scheepvaartverbinding van Antwerpen met het Hollands Diep, notulen, memoranda, correspondentie, en artikelen inzake een wijziging van de Nederlands-Belgische verdragen van 1839 en 1863 inzake de waterwegen, de zogenoemde ‘Waterverdragen’.

Archief Commissie Waterwegen