Wreck Database – Forgotten Wrecks (Maritime Archeology Trust)

Deze database bevat ca. 1100 scheepswrakken uit de Eerste Wereldoorlog. Naast een overzichtskaart is per schip ook gedetailleerde informatie beschikbaar. Bovendien zijn van een groot aantal wrakken en vondsten 3D-modellen gemaakt.

Wreck Database – Forgotten Wrecks

Noorse Zeemansmissie in de periode 1864-1918 (DANS)

The Norwegian Seamen’s Mission : a nineteenth century outreach initiative in foreign ports. Case studies of the activities of the Norwegian mission in the Netherlands, Belgium and Norway 1864-1918

Onderzoek naar de werkzaamheden van de Noorse Zeemansmissie in de periode 1864-1918, met de nadruk op drie case studies van de vestigingen in Nederland, België en Noorwegen. Afgesloten onderzoek.

Noorse Zeemansmissie in de periode 1864-1918

Documenten betreffende roerend en onroerend bezit in de Nederlanden in de 16e eeuw, 1568-1570 (Huygens ING)

Deze bronnenuitgave bestaat onder meer uit rekeningen en boedelinventarissen van individuen in de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden, waarvan in de jaren 1567-1570 de bezittingen in beslag werden genomen omdat zij medeplichtig zouden zijn geweest aan de Nederlandse Opstand. In de documenten kunnen ook de bezittingen van diverse kooplieden worden getraceerd.

Documenten betreffende roerend en onroerend bezit in de Nederlanden in de 16e eeuw