Archief Gezantschap Denemarken, 1815-1940 (Nationaal Archief)

Het archief van het Gezantschap Denemarken, 1815-1940 bevat correspondentie van het departement van Buitenlandse Zaken en brieven van en aan de consuls gericht; agenda’s van brieven. Ook zijn er enkele stukken over internationale geschillen en over handels en verkeerszaken. Voor de periode 1920-1940 zijn er stukken m.b.t. het personeel en de consulaire dienst (afzonderlijke Nederlandse consulaten), de interne politiek en het koningshuis, scheepvaart, handel en verkeer en politieke samenwerking in Scandinavië.
Van het consulaat-generaal te Kopenhagen zijn er onder meer protocollen van scheepsverklaringen en van het consulaat Hjorring kopieboeken van uitgaande stukken.

Archief Gezantschap Denemarken