Archief Consulaat Djeddah, 1873-1950 (Nationaal Archief)

Het archief van het Consulaat (1873-1930) en het Nederlands Gezantschap (1930-1950) te Djeddah (Turkije / Saoedi-Arabië) bevat stukken van algemene aard (agenda’s van ingekomen- en uitgaande stukken, klappers), correspondentie (ook in het Arabisch gestelde stukken) en stukken betreffende correspondentie, personeel, bedevaartaangelegenheden, handel en scheepvaart, medische-, juridische en politieke aangelegenheden, Indonesiërs in Mekka, petroleumwinning, Eritrea, Irak/hadramaut, Jemen en Ethiopië.

Archief Consulaat Djeddah