Archief Consulaat-Generaal Melbourne, 1928-1954 (Nationaal Archief)

Het consulaat te Melbourne werd in 1858 opgericht. Het archief van het consulaat-generaal bevat voor de periode 1928-1954 agenda’s, uitgaande stukken en overige consulaire zaken als bijvoorbeeld regeling van nalatenschappen en naturalisaties van Nederlanders. Ook zijn er stukken m.b.t. de scheepvaart waaronder scheepsverklaringen en arbeidsovereenkomsten van schepelingen met de Nederlands-Indische regering.

Archief Consulaat-Generaal Melbourne