Archief Consulaat-Generaal Sydney, 1927-1954 (Nationaal Archief)

Het archief Consulaat-Generaal Sydney, 1927-1954 bevat agenda’s en indices, stukken over contacten met overige consulaten, m.b.t. het eigen personeel en consulaire zaken als bv. nalatenschappen van Nederlanders. Ook zijn er stukken over oorlogs- en na-oorlogse maatregelen (zoals stukken van politiek verdachte Nederlanders in Australië), diverse politieke aangelegenheden (zoals stukken betreffende Australische belangstelling voor diverse Nederlands-Indische politieke aangelegenheden), economie (speciaal scheepvaart), migratie en arbeid.

Archief Consulaat-Generaal Sydney