Archief Consulaten in Hamburg en Emden / NWCC, 1880-1964 (Nationaal Archief)

Het archief Consulaten in Hamburg en Emden / NWCC, 1880-1964 bevat stukken die gerelateerd zijn aan de Tweede Wereldoorlog, zoals stukken betreffende berechting en uitlevering van oorlogsmisdadigers, concentratiekampen in Duitsland, nationaliteitskwesties, identificatie van oorlogsslachtoffers, en Nederlanders die gedurende de oorlog in Duitse militaire organisaties hadden gediend. Daarnaast bevat het stukken betreffende nalatenschappen, Nederlandse verenigingen in Hamburg en Hannover, scheepvaartaangelegenheden, de verhouding tussen Indonesië en West-Duitsland, en andere Nederlandse consulaten in West-Duitsland.

Archief Consulaten in Hamburg en Emden / NWCC