Archief Gezantschap Griekenland, 1940-1954 (Nationaal Archief)

Het archief van het Gezantschap Griekenland, 1940-1954 bevat agenda’s voor de periode 1940-1953 en stukken over het personeel en de financiën. Verder zijn er o.a. stukken over decoraties i.v.m. de Tweede Wereldoorlog; kwesties van nationaliteit en oorlogsschade (vorderingen e.d.); verkeer en vervoer (luchtvaart en schepen); een aantal stukken over de onderlinge handel en enkele stukken inzake de nationale politiek.

Archief Gezantschap Griekenland