Archief Dumas, 1700-1796 (Nationaal Archief)

Het archief Dumas bevat een groot aantal resoluties, rapporten en berichten over de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog, de 4e Engelse Oorlog tussen de Republiek en Groot-Brittannië en het daarop volgende conflict tussen de patriotten en de prinsgezinden. C.W.F Dumas was letterkundige en agent van de Verenigde Staten in de Republiek. Hij onderhield ook contacten met de Franse gezant. Het archief bevat verder brieven aan bekende en minder bekende tijdgenoten, zoals George Washington, Benjamin Franklin, Thomas Jefferson en John Adams.

Archief Dumas