Archief Gezantschap Griekenland, 1885-1945 (Nationaal Archief)

Het archief van het Gezantschap Griekenland, 1885-1945 bevat tot 1908 onder meer enige stukken over de organisatie van het gezantschap; protocollaire zaken; internationale verdragen e.d.; bijstand aan Nederlanders; Griekse economische aangelegenheden en binnen- en buitenlandse politieke aangelegenheden. Voor de periode 1909-1940 zijn er daarnaast ook agendaboeken, stukken betreffende personeelsleden, correspondentie inzake de afzonderlijke consulaten, schadeclaims wegens oorlogsschade, stukken over scheep- en luchtvaart, de financiële toestand van Griekenland, handel en nijverheid en hulpverlening door het Rode Kruis en anderen aan diverse bevolkingsgroepen. Tevens bevat het archief het gedeponeerde archief van het Zweedse consulaat-generaal.

Archief Gezantschap Griekenland

Archief Consulaat Piraeus, 1940-1954 (Nationaal Archief)

Het archief van het Consulaat Piraeus, 1940-1954 bevat lijsten van uitgegane stukken; correspondentie met het gezantschap te Athene over diverse consulaire zaken; correspondentie met Griekse overheden en correspondentie met derden (meest over scheepvaartkwesties).

Archief Consulaat Piraeus

Archief Vice-consulaat Cavalla, 1945-1957 (Nationaal Archief)

Het archief van het Vice-consulaat Cavalla, 1945-1957 bestaat vooral uit correspondentie met het Nederlands gezantschap te Athene over onder meer bijstand en repatriëring, paspoorten en visa, nationaliteitsverklaringen, en handel en scheepvaart. Verder is er correspondentie met de lokale overheid, bedrijven en particulieren.

Archief Vice-consulaat Cavalla

Archief Gezantschap Griekenland, 1940-1954 (Nationaal Archief)

Het archief van het Gezantschap Griekenland, 1940-1954 bevat agenda’s voor de periode 1940-1953 en stukken over het personeel en de financiën. Verder zijn er o.a. stukken over decoraties i.v.m. de Tweede Wereldoorlog; kwesties van nationaliteit en oorlogsschade (vorderingen e.d.); verkeer en vervoer (luchtvaart en schepen); een aantal stukken over de onderlinge handel en enkele stukken inzake de nationale politiek.

Archief Gezantschap Griekenland

Bronnen tot de geschiedenis van den Levantschen handel, 1590-1826 (Huygens ING)

Bronnenuitgave met betrekking tot de geschiedenis van de handel van de Republiek der Verenigde Nederlanden met het oostelijk deel van het Middellandse-Zeegebied, 1590-1826.

Bronnen tot de geschiedenis van den Levantschen handel