Archief H. de Groot supplement, 1327-1629 (Nationaal Archief)

Hugo de Groot was Nederlands bekendste rechtsgeleerde uit de 17e eeuw. Het supplement bevat stukken door hem verzameld in verband met allerlei juridische kwesties. Het gaat met name om stukken over de VOC en de concurrentie met Engeland in Indie. Daarnaast bevat het diplomatieke pogingen dit onderlinge geschil op te lossen tussen 1595 en 1615. Deze stukken omtrent de vrije vaart ter zee tussen 1599 en 1617, grensgeschillen en kwesties omtrent dijken en polders in Holland tussen 1520 en 1614, bestuurlijke (dorps)kwesties in Holland en Zeeland tussen 1327-1615. Ook zijn er er enige stukken over het loodswezen.

Archief H. de Groot supplement