Archief Vereniging Behartiging Stoomvaartbelangen, 1868-1942 (Nationaal Archief)

Het archief van de Vereniging tot Behartiging der Stoomvaartbelangen in Nederland (VSBN) bevat notulen van bestuurs- en ledenvergaderingen, ledenlijsten, jaarverslagen over de algemene situatie van de binnenscheepvaart, stukken over de oprichting van een Centraal Bureau voor de Nederlandse binnenvaart, en voorstellen over de aanleg of verbetering van havens, waterwegen, bruggen en sluizen.Tevens zijn er stukken aanwezig over de economische positie van de binnenvaart, zoals over vrachttarieven, havengelden, wet- en regelgeving inzake goederenvervoer, arbeidsvoorwaarden en stakingen. Ook zijn er dossiers van de arbitragecommissie, met de behandeling van geschillen naar aanleiding van aanvaringen met stoomboten.

Archief Vereniging Behartiging Stoomvaartbelangen