Archief Sociëteit van Suriname, 1650-1796 (Nationaal Archief)

De kolonie Suriname was in de 17e en 18e eeuw formeel eigendom van de Sociëteit van Suriname, die in 1683 werd opgetuigd door de WIC, de stad Amsterdam en de familie van Sommelsdijck. Het archief van de in 1795 opgeheven Sociëteit bestaat onder meer uit kaarten, tekeningen, resoluties, notulen en soldijboeken.

Archief Sociëteit van Suriname