Archief van der Hoop, 1586-1824 (Nationaal Archief)

Het archief van der Hoop bevat stukken die J.C van der Hoop verzameld heeft gedurende zijn carrière. J.C. van der Hoop (1742-1825) was telg uit een welgestelde Haagse ambtenarenfamilie en werd opgeleid tot advocaat. In 1769 werd hij benoemd tot secretaris van de Societeit van Suriname, gevolgd door een benoeming in 1781 als raad en advocaat-fiscaal van de Admiraliteit van Amsterdam. Daarnaast was hij politiek actief in deze roerige tijd voor de Republiek. Na de Franse inval in 1795 werd hij korte tijd gevangen gezet. Pas eind 1813 werd hij weer politiek actief onder koning Willem I en volgden er wederom benoemingen bij de marine, voor welk departement hij vanaf 1815 tevens minister was. Het archief bevat informatie over de werkwijze van de belangrijkste staatsinstellingen in de Republiek: de Staten-Generaal, de Raad van State, de Generaliteitsrekenkamer, het Hof van Holland, de Raad van Brabant, de Admiraliteitscolleges en de VOC. Ook is er veel informatie over de diverse gewestelijke besturen. Daarnaast bevat de collectie belangrijk materiaal over de organisatie van het Staatse leger en de vloot in de 17e en 18e eeuw.

Archief van der Hoop