Collectie Fraters van Tilburg (Stadsmuseum Tilburg)

De Fraters van Tilburg werd opgericht in 1844 en haar leden zijn geruime tijd actief geweest in het Caribisch gebied. De collectie van de Fraters van Tilburg wordt beheerd door Stadsmuseum Tilburg en is gedeeltelijk gedigitaliseerd via Brabants Erfgoed. Van de ca. 30.000 foto’s zijn op dit moment 12.704 foto’s online beschikbaar.

Collectie Fraters van Tilburg

Bronnen voor de economische geschiedenis van het Beneden-Maasgebied, 1104-1534 (Huygens ING)

Deze bronnenuitgave bevat gegevens over de economische bedrijvigheid over en langs de Rijn, Lek, Waal, Maas en Merwede in de 12e tot en met de 16e eeuw, over de handel en nijverheid in Nederlandse steden en dorpen die met deze rivieren waren verbonden en over de handel van het rivierengebied met Frankrijk, Engeland en de Hanzesteden. De bronnen bestaan onder meer uit oorkonden, akten, brieven en rekeningen.

Bronnen voor de economische geschiedenis van het Beneden-Maasgebied

Collectie publicaties RCE

De website Landschap in Nederland van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed handelt over het Nederlandse cultuurlandschap en bevat onder meer een serie publicaties van de RCE. In deze publicaties komen ook maritiem-historische thema’s aan bod, zoals de Deltawerken.

Collectie publicaties RCE

Archief van der Hoop, 1586-1824 (Nationaal Archief)

Het archief van der Hoop bevat stukken die J.C van der Hoop verzameld heeft gedurende zijn carrière. J.C. van der Hoop (1742-1825) was telg uit een welgestelde Haagse ambtenarenfamilie en werd opgeleid tot advocaat. In 1769 werd hij benoemd tot secretaris van de Societeit van Suriname, gevolgd door een benoeming in 1781 als raad en advocaat-fiscaal van de Admiraliteit van Amsterdam. Daarnaast was hij politiek actief in deze roerige tijd voor de Republiek. Na de Franse inval in 1795 werd hij korte tijd gevangen gezet. Pas eind 1813 werd hij weer politiek actief onder koning Willem I en volgden er wederom benoemingen bij de marine, voor welk departement hij vanaf 1815 tevens minister was. Het archief bevat informatie over de werkwijze van de belangrijkste staatsinstellingen in de Republiek: de Staten-Generaal, de Raad van State, de Generaliteitsrekenkamer, het Hof van Holland, de Raad van Brabant, de Admiraliteitscolleges en de VOC. Ook is er veel informatie over de diverse gewestelijke besturen. Daarnaast bevat de collectie belangrijk materiaal over de organisatie van het Staatse leger en de vloot in de 17e en 18e eeuw.

Archief van der Hoop