Archief van Eck, 1735-1777 (Nationaal Archief)

Het archief van Eck bevat losse stukken met persoonsgegevens. De meeste stukken zijn financieel van aard. L. J. baron van Eck was een hoge bestuursambtenaar in dienst van de VOC. Het archief bevat ook in- en uitgaande correspondentie op grond van zijn functies in Porto Novo, Paliacatta, Coromandel en Ceylon.

Archief van Eck