Archief Boreel supplement 1, 1608-1797 (Nationaal Archief)

Het archief Boreel bevat allerlei correspondentie omtrent hun bemoeienissen met onder andere de handel, scheepvaart en koloniën. Daarnaast bevat het een klein gedeelte familiepapieren. De familie Boreel was prominent vertegenwoordigd in diverse bestuursorganen van de Republiek. Ook waren meerdere familieleden actief op ambassades in Frankrijk en Engeland.

Archief Bordeel supplement 1