Archief vervallen – opgenomen in 2.19.190, 1771-1841 (Nationaal Archief)

Dit archief bevat de briefwisseling van J.H. van Kinsbergen met zeeofficieren, buitenlandse gezanten en particulieren. Deze hadden meestal commentaar over de nationale en internationale politiek. Admiraal Jan Hendrik van Kinsbergen (1735-1819) kreeg vooral bekendheid vanwege zijn publicaties betreffende de oorlogvoering ter zee en voorstellen tot hervorming op marinegebied, zijn operaties in Nederlandse en Russische dienst, zijn rol bij de Slag bij Doggersbank (1781) in de Vierde Engelse Oorlog en zijn wetenschappelijke activiteiten.

Archief vervallen – opgenomen in 2.19.190