Archief Luycx- Massis, 1648-1768 (Nationaal Archief)

Het archief Luycx- Massis bevat stukken die betrekking hebben op de werkzaamheden van Luycx- Massis voor de WIC. Het bevat brieven en memories betreffende de organisatie van d Kust van Guinea en de Antillen, een staat van ontvangsten en uitgaven van de Kamer Zeeland, en stukken in verband met een geschil tussen de Kamers Zeeland en Amsterdam over de vrije vaart.

Archief Luycx- Massis