Archief VW / Directeur-Generaal Scheepvaart 1945-1959 (Nationaal Archief)

Het archief van het Directoraat-Generaal van Scheepvaart, 1945-1959 bevat stukken met betrekking tot de totstandkoming van het beleid inzake de wederopbouw van de Nederlandse koopvaardij en het internationale (handels-)verkeer. Gedacht kan daarbij worden aan onder andere wijzigingsvoorstellen op de Schepenwet, de Wet op de Zeevaartdiploma’s en de Wet op de Strandvonderij, reglementen voor examens, pensioenen voor oorlogsslachtoffers, vereffening van oorlogsschade aan schepen, sociale verzekeringen voor zeelieden, vervoer van gevaarlijke stoffen, handelsverdragen, havengeldtarieven en de heropening van het Suezkanaal.

Archief VW / Directeur-Generaal Scheepvaart 1945-1959