Tijdschrift Bijdragen en Mededelingen van het Historisch Genootschap, 1877-1969 (Huygens ING)

Dit is de digitale versie van het tijdschrift Bijdragen en Mededelingen van het Historisch Genootschap (BMHG), dat vanaf 1877 één keer per jaar werd uitgegeven. In 1969 werd het tijdschrift voortgezet onder de naam Bijdragen en Mededelingen Betreffende de Geschiedenis der Nederlanden (BMGN).

Tijdschrift Bijdragen en Mededelingen van het Historisch Genootschap