Tijdschrift Bijdragen voor de Geschiedenis der Nederlanden, 1950-1968 (Huygens ING)

Dit is de digitale versie van het tijdschrift Bijdragen voor de Geschiedenis der Nederlanden (BGN), dat in 1946 voor het eerst werd uitgegeven en in 1969 opging in de Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden (BMGN). Het blad focuste zich op de geschiedenis van Nederland, Vlaanderen en Zuid-Afrika. De uitgaves uit de jaren 1950-1969 zijn digitaal raadpleegbaar.

Tijdschrift Bijdragen voor de Geschiedenis der Nederlanden