Boekpresentatie “The operations of the navy in the Dutch East Indies and the Bay of Bengal”

CortsFoundationBoek

Voor het Senshi Sōsho project vertaalt The Corts Foundation twee delen van het 102-delige Japanse standaardwerk over de operaties van het Japanse leger en marine gedurende de Tweede Wereldoorlog. De vertaling van het eerste deel, The Invasion of the Dutch East Indies, werd in 2015 afgerond. Op 24 september zal de vertaling van deel twee, The operations of the navy in the Dutch East Indies and the Bay of Bengal, gepresenteerd worden.
Tussen 1966 en 1980 publiceerde het War History Office van het National Defense College of Japan de 102-delige reeks Senshi Sōsho. Hierin werd op gedetailleerde wijze verslag gedaan van de operaties van het Keizerlijke Japanse Leger en de Keizerlijke Japanse Marine gedurende de Tweede Wereldoorlog. The Corts Foundation heeft al doel om historische bronnen met betrekking op de Nederlandse aanwezigheid in Oost- en Zuidoost-Azië te preserveren en toegankelijk te maken voor wetenschappelijke onderzoekers en het algemene publiek. De vertaling van de Senshi Sōsho reeks is gedaan door Dr. Willem Remmelink in samenwerking met Japanse vertalers en onderzoekers, waarbij een belangrijke rol is weggelegd voor de staf van het “Leiden University Office Tokyo – LUOT”.

Geïnteresseerden voor presentatie kunnen zich aanmelden via secretariaat@cortsfoundation.org.
Kijk voor meer informatie op de website van The Corts Foundation.