Bronnen tot de geschiedenis van de handel met Frankrijk tot 1585, 753-1585 (Huygens ING)

Deze bronnenuitgave geeft een beeld van de handel en scheepvaart tussen de noordelijke Nederlanden en West-Frankrijk, met name in de 15e en 16e eeuw. De documenten bestaan onder meer uit oorkonden, rekeningen, stedelijke verordeningen, juridische vonnissen en notariële akten.

Bronnen tot de geschiedenis van de handel met Frankrijk tot 1585