Bronnen tot de geschiedenis van den Oostzeehandel, 1122-1499 (Huygens ING)

Deze bronnenuitgave geeft achtergrondinformatie over de Nederlandse handel met het Oostzeegebied in de 12e tot en met de 15e eeuw. De opgenomen bronnen betreffen veelal oorkonden, verdragen en brieven.

Bronnen tot de geschiedenis van den Oostzeehandel