Archief Comité Oost-Indische Compagnie, 1790-1796 (Nationaal Archief)

Het Comité van de Oost-Indische Zaken had tot taak toezicht uit te oefenen op de Oost-Indische Compagnie en met name op het gebruik van door de gewesten Holland en Zeeland verstrekte subsidies. Notulen en bijlagen, 1790-1796

Archief Comité Oost-Indische Compagnie