Archief Commissie Reorganisatie Rijkswaterstaatdienst, 1924-1929 (Nationaal Archief)

Het archief van de Commissie voor de Reorganisatie van de Rijkswaterstaatdienst (1924-1929) bevat onder meer stukken inzake de instelling en opheffing van de commissie, adviezen aan de minister van Waterstaat, en overzichten met taken en personeelskosten. Het grootste deel bestaat uit rapporten en voorstellen van de leden van de commissie inzake de wenselijke formatie, taken, toezicht en verantwoording van de dienst.

Archief Commissie Reorganisatie Rijkswaterstaatdienst