Archief Raad voor de Scheepvaart / Londen, 1939-1946 (Nationaal Archief)

Het archief Raad voor de Scheepvaart / Londen bevat onder meer 216 dossiers van scheepsongevallen en –rampen, in de periode van 1939 tot 1946. Daarbij ging het in eerste instantie om vijandelijke aanvallen door duikboten en vliegtuigen, maar ook om branden, explosies, aanvaringen en het aan de grond lopen van koopvaardijschepen.

Archief Raad voor de Scheepvaart / Londen