Archief Raad van Tucht Koopvaardij, 1856-1909 (Nationaal Archief)

Van het archief van de Tuchtraad voor de Koopvaardij (1856-1909), bevoegd in tuchtzaken voor zich misdragende of nalatige schippers, stuurmannen en machinisten, zijn slechts fragmenten bewaard gebleven, zoals modelformulieren voor declaraties en voor het opnemen van verklaringen, enkele staten met details over rampen in de Nederlandse scheepvaart, stukken betreffende de samenstelling van de Raad, en stukken in verband met het ontwerp voor de Schepenwet van 1909.

Archief Raad van Tucht Koopvaardij