Archief Consulaat-Generaal Panama, 1955-1974 (Nationaal Archief)

Het archief van het Nederlands Consulaat-Generaal in Panama, 1955-1974  is geordend volgens de archiefcode van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en bevat stukken van algemene, organisatorische en protocollaire aard. Ook zijn er stukken aanwezig omtrent juridische kwesties, openbare orde, verkeer en vervoer (scheep- en luchtvaart), de economie en de economische betrekkingen van Panama met het buitenland, culturele aangelegenheden, en de binnenlandse en buitenlandse politiek van Panama (w.o. de betrekkingen met internationale organisaties).

Archief Consulaat-Generaal Panama