Archief Defensie / Bewapening Kustforten, 1907-1936 (Nationaal Archief)

Het archief Defensie / Bewapening Kustforten is samengesteld uit: de stukken van de commissie Herziening bewapening van de stellingen van Amsterdam en de Nieuwe Hollandse Waterlinie, het archief van de inspecteur der Genie, de stukken betreffende de instelling en taakuitvoering ter bestudering van de bewapening der kustforten, en het archief van de commissie van advies voor de aanschaf van kustgeschut en pantsermateriaal, 1907-1936.

Archief Defensie / Bewapening Kustforten