Archief Toezicht Zeevaartscholen, 1862-1924 (Nationaal Archief)

Het archief Toezicht zeevaartscholen, 1862-1924 bevat dossiers betreffende het toezicht op de opleiding voor zeevarenden (stuurlieden, machinisten en ander personeel) in Nederland en Nederlandsch-Indië en voor vissers en binnenschippers in Nederland.

Archief Toezicht Zeevaartscholen