Archief Directie Monden van de Maas, 1812-1823 (Nationaal Archief)

Het archief van de Directeur der Registratie en Domeinen in het Departement van de Monden van de Maas (1812-1823) bevat onder andere ingekomen en minuten van uitgaande stukken inzake de onder hem ressorterende kantoren en stafleden, staten van ontvangsten en uitgaven, de executie van vonnissen, de verpachting van domeinen, en agenda’s en klappers op ingekomen en uitgaande stukken, 1812-1823.

Archief Directie Monden van de Maas