Archief Rijkswaterstaat ZH / Arrondissementsingenieurs (Nationaal Archief)

Het archief Rijkswaterstaat ZH, 1808-1849 bevat in- en uitgaande stukken van de hoofdingenieurs, met klappers, maandrapporten en stukken over de organisatie. Daarnaast zijn er inkomende missiven (onder andere gericht aan A. Blanken Jzn.), minuten van uitgaande stukken, jaarverslagen en rapporten en verslagen betreffende werkzaamheden aan waterwerken, zoals droogmakerijen (oa. Haarlemmermeer en Zuidplas), verveningen, havens (oa. Hellevoetsluis), rivieren (oa. IJssel), dammen, sluizen (oa. Overtoom, Muiden), zeewerken (oa. Goeree), veren (dienst Willemsdorp-Moerdijk) en wegen. Ook zijn er stukken van Blanken over diverse (ring)commissies inzake onderzoek naar (zee)dijken, afvoer van opperwater en ijsgang. Er zijn tevens stukken over drinkwatervoorziening in Amsterdam en Den Haag. Er zijn ook nog enkele stukken inzake de commissie tot het ontwerpen van een studieplan voor de artillerie en genieschool te Delft.

Archief Rijkswaterstaat ZH / Arrondissementsingenieurs