Documentatiemateriaal Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH)

Het NIMH beheert ruim 3.000 meter aan documenten waarvan de inventarissen raadpleegbaar zijn via www.archieven.nl. In de toekomst zal dit materiaal ook meer en meer digitaal beschikbaar komen via die site. De collecties beslaan alle krijgsmachtdelen van Defensie. Circa 200 collecties gaan over de Koninklijke Marine en soms de koopvaardij. Het materiaal varieert van jaarverslagen tot egodocumenten. Qua perioden zijn vooral de Tweede Wereldoorlog en de dekolonisatiestrijd in Nederlands-Indië vertegenwoordigd.

Documentatiemateriaal NIMH