Eerste resultaten van Huygens ING-project Zeevarenden op de Koopvaardij, ca. 1850-2000

Voor het project Zeevarenden op de Koopvaardij, ca. 1850-2000 wordt geprobeerd een beeld te vormen van de mensen die op Nederlandse koopvaardijschepen voeren in de 19e en 20e eeuw. Waar kwamen zij vandaan? Wat was hun opleiding? Hoe verliepen hun carrières? Deze vragen zullen worden beantwoord door middel van origineel archiefonderzoek in de personeelsdossiers van verschillende scheepvaartmaatschappijen. De patronen in de verzamelde data zullen hierna worden vergeleken met de achttiende-eeuwse gegevens afkomstig uit de HUMIGEC en Prize Papers projecten. Op basis hiervan zal vervolgens een analyse gemaakt worden over wat de transities in de samenstelling van scheepsbemanningen betekenden voor de direct betrokkenen, de scheepvaartsector en, meer in het algemeen, de positie van de sector in de Nederlandse samenleving en cultuur. Op de projectwebsite zijn door onderzoeksmedewerker Daniël Tuik twee updates geplaatst over de achtergrond en onderzoeksmethoden en de mogelijkheden die de gegevens bieden tot reconstructie van maritieme carrières.