Fryske Akademy – KNAW

Thumbnail_Fryske_Akademy

Sinds haar oprichting in 1938 zet de Fryske Akademy zich in voor fundamenteel en toegepast wetenschappelijk onderzoek naar de Friese taal, geschiedenis en cultuur. Na ruim 75 jaar is deze opdracht, die de Friese samenleving de Akademy bij de stichting meegaf, nog altijd leidend. Het is de taak van de onderzoekers om de dynamiek van taal en van sociale en historische processen te analyseren. Dat doen zij door onderzoek te verrichten naar de Friese taal, meertaligheid, taalleren en het verleden van Fryslân. De Fryske Akademy maakt het Friestalig en historisch erfgoed toegankelijk voor wetenschap en maatschappij en ontwikkelt digitale instrumenten en collecties voor innoverend onderzoek.

Activiteiten
– Jaarlijks symposium werkgroep maritieme geschiedenis;
– Halfjaarlijkse ledenbijeenkomsten werkgroep maritieme geschiedenis.

Contactgegevens
Bezoekadres: Doelestraat 8, 8911 DX Leeuwarden
Postadres: Postbus 54 , 8900 AB Leeuwarden
Telefoonnummer: 058 – 2131414
Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 16.30 uur
Website
Mailadres